Πιστοποιημένα προϊόντα MFM

  • MFM Certified Wireless Charger MW01

    Πιστοποιημένος ασύρματος φορτιστής MFM MW01

    Είναι ασύρματη φόρτιση με μαγνήτη 15W.Υπάρχουν πολλαπλές λειτουργίες προστασίας, για παράδειγμα, προστασία από υπερβολικό ρεύμα, προστασία από υπερβολική τάση, προστασία από υπερβολική θερμοκρασία και ανίχνευση ξένων σωμάτων, μπορεί να αποτρέψει τη ζημιά της μπαταρίας του εξοπλισμού από υπερφόρτιση.