Κατεβάστε

 • ΛΑΝΤΑΙΣΗ ΑΖΤ012003170049-ΚΟΚΚΙΝΟ-Πιστοποίηση
 • Στήριγμα οχήματος αυτόματης ανίχνευσης
 • Ασύρματος φορτιστής κινητού τηλεφώνου
 • Ασύρματος φορτιστής τηλεφώνου
 • Μια βολική βάση ασύρματης φόρτισης δύο λαβών (cw10)
 • Μια βολική βάση ασύρματης φόρτισης δύο λαβών
 • Ασύρματος φορτιστής κινητού τηλεφώνου (dw06)
 • Πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας εμφάνισης ασύρματου φορτιστή κινητού τηλεφώνου 10 (ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας εμφάνισης ασύρματου φορτιστή κινητού τηλεφώνου 16 (ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Ασύρματος φορτιστής κινητού τηλεφώνου cw10 πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας εμφάνισης (ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας εμφάνισης ασύρματου φορτιστή κινητού τηλεφώνου Ts16 (ηλεκτρονική υπογραφή)